Дүр дүйнө

Дүр дүйнө

Улуттук суусундуктун пайдасы

Илгертеден кыргыздарда “Бээнин сүтү миң ооруга даба” деп айтылат. Анткени жылкы баласы жаныбарлардын ичинен анча-мынча ача туяктуулардай илдеттерге чалдыга бербеген, ч...

25/05 18:41 267 0